Proiectare sisteme de securitate

In vederea implementarii de masuri de securitate bazate pe sisteme tehnice electronice sau electromecanice, una dintre cele mai importante etape este Proiectarea sistemului de alarmare impotriva efractiei, organizat pe urmatoarele subsisteme:

 • subsistemul de alarmare impotriva efractiei
 • subsistemul de supraveghere video
 • subsistemul de control al accesului

Proiectele sistemelor de alarmare impotriva efractiei se intocmesc in baza unei Analize de risc valabile si prevad elemente care sa asigure cel putin conditiile de securitate reiesite din aceasta.

Este recomandat sa existe proiect la orice sistem de securitate, iar pentru unele categorii de obiective, conform H.G. 301/2012 (Norme metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor), acestea sunt obligatorii si se supun avizarii politiei.

Art 27 – Legea 333/2003 (7) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se întocmesc în mod obligatoriu pentru obiectivele care sunt supuse avizării poliţiei, iar elaborarea acestora se face cu respectarea cerinţelor tehnice minime stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

ART. 68 – H.G. 301/2012 (1) Sunt supuse avizării poliţiei proiectele sistemelor de alarmare destinate următoarelor categorii de obiective:

 • a) unităţi de interes strategic şi obiective aparţinând infrastructurilor critice;
 • b) unităţi sau instituţii de interes public;
 • c) instituţii de creditare, unităţi poştale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unităţi profilate pe activităţi cu bijuterii din metale sau pietre preţioase;
 • d) magazine de arme şi muniţii;
 • e) staţii de comercializare a carburanţilor/combustibililor;
 • f) săli de exploatare a jocurilor de noroc;
 • g) centre de procesare;
 • h) casierii furnizori şi servicii de utilităţi, puncte de colectare ori de depozitare numerar cu plafon de peste 10.000 euro sau echivalent;
 • i) depozite în care se află bunuri cu o valoare mai mare de 10.000 euro sau echivalent.